Om mig

Jeg er forfatter til en række digtsamlinger, essays, læsedramaer, filosofiske optegnelser m.m.
Jeg er uddannet på Forfatterskolen tilbage i 1993, hvor jeg siden har haft opgaver som tutor og censor.

Jeg har virket som privat mentor for skrivende folk i alle aldre, og ledet skriveworkshops.
I 2010 tog jeg initiativ til at åbne ”Poesiens Hus” i København, og indtil 2017 har jeg været husets daglige leder.
Som en naturlig udløber af eksperimenterne i Poesiens Hus, opstod i 2019 et nyt rum for poesi, lyd og lydteater: Poetisk Podcast.

Jeg har læst filosofi, litteratur og psykologi, og inden for psykologien især været optaget af områderne dybdepsykologi, eksistentiel terapi, børnepsykologi og psykiatri.

Det vigtigste er dog mine egne erfaringer og skriveerfaringer: mange års arbejde med ord og digtning, og så den underliggende passion som altid har drevet mig, at forstå og forandre menneskelige sammenhænge og vilkår.

I de seneste år er jeg blevet optaget af, hvordan arbejde med sprog, med et formet sprogs indbyggede viden, kan hele traumer og ændre tankemønstre.
Sideløbende med afsøgningen af denne substantielle skriveterapi Nominis, og sideløbende med mit forfatterskab, har jeg endelig også kastet mig ud i en anderledes hestetræning, Gentle Horse, baseret på frihed og kommunikation. Kommunikation bliver næppe mere subtil og ren end netop her, i hestens verden.
Der er en sammenhæng i alt dette. En ivrig kortlægning af det nye. En genopdagelse af sanser og evner, der hele tiden har været der. En forbundethed med naturen, i og uden for mennesket. For mig giver det mening at kalde fællesnævneren moderne shamanisme.

Kontakt:
Skriv en mail
tlf. 27944898

Lene Henningsen Nominis