Femte ikke-billede af en moderne shaman:

Kriger i drømmen
Du rejser i drømmen

Betragter i blodet
Du hvisker til blodet

Bruger af intet
Du tilbeder intet

På linje med naturen
En linje i naturen

Du menneske
Som tegner dig nu

En overvejelse: Måske er moderne shamanisme – i bund og grund: respekt for naturen – en direkte modsætning til mindfulness. Tilstedeværelse i nuet er essentielt begge steder, men med en stor forskel.
I mindfulness opleves og accepteres egne følelser og tanker i et forsøg på at neutralisere dem, gøre dem til ikke-belastning, så nuet bliver renset, let, upåvirket, ens eget. Energien er i den proces jeg-orienteret.
Det shamanistiske nu er overskridende, så jeget bliver ét med naturen, omgivelserne, et andet menneske, et dyr, osv. I overskridelsen opdager jeget også sig selv i et større billede, og befrier ad den vej sit nu, og noget mere. Energien er du-orienteret (vi-orienteret).
Bekendtskab med /optræning i en du-orienteret tilstedeværelse, er nødvendig hvis naturen, inkl. menneskearten, skal have en chance for at redde sig en fremtid.